VÄLKOMMEN TILL WEBBPLATSEN NATURLIGA TESTOSTERON
 

Eftersom vi inte samlar in eller bestämmer användningen av någon personlig information som finns i klientdata och eftersom den inte avgör de syften för vilka sådan personuppgifter samlas in, sättet att samla in sådana personuppgifter eller användningen av sådana personuppgifter, Vi agerar inte som datakontrollör i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679, nedan kallad ”GDPR”) och har inte tillhörande ansvar enligt GDPR.